Tworzenie stron internetowych - Pozycjonowanie stron internetowych

Katalog stron internetowych | | Strony dla firm | WebReporter GSM - doładowania telefonów online

Regulamin

 1. Regulamin Webreporter.pl

  Twórcy seriwsu przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających witrynę WebReporter.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron WebReporter.pl. Żadne dane identyfikacyne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
 2. Gromadzenie danych

  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania
  • czas wysłania odpowiedzi
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony WebReporter.pl nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce użytkownika
  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WebReporter.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 3. Wykorzystywanie danych

  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią WebReporter.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Takie zbiorcze podsumowania całkowicie nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 4. Niezapowiedziane Wiadomości

  Właściciel WebReporter.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały uzyskane poprzez działalność związaną z WeReporter.pl. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do WebReporter.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy usług WebReporter.pl.
 5. Mechanizm Cookies

  Niektóre obszary WebReporter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do ułatwienia lub uproszczenia danej operacji. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Przykładem wykorzystania cookies w naszym serwisie może być podtrzymywanie sesji zalogowanego użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
 6. Odnośniki do innych stron

  Serwis WebReporter.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW WebReporter.pl.
 7. Wykorzystanie treści zawartych w serwisie WebReporter.pl

  Użytkownicy serwisu internetowego WebReporter.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody WebReporter.pl lub innego podmiotu uprawnionego.
 8. Zmiany

  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.